top of page

Claude Lin & Ching-Hui Kuo Concert

繁花似錦 如歌

2018.03.17 (六) 19:30

票  價|300 500 800 1000

演出地點|中壢藝術館 音樂廳


2018.03.24 (六) 19:30

票  價|300 500 800 1000

演出地點|高雄文化中心 至善廳


演出者|女高音 Soprano郭錦慧 Ching-Hui Kuo

男高音 Tenor林健吉 Claude Lin

鋼琴 Piano許書豪 David Shu-Hao Hsu

|鋼琴 Piano|林上傑 Shang-Jie Lin


節目手冊
香飲子裝飾羽.png
花絮錦集
香飲子裝飾羽.png
bottom of page