top of page

Thank You for Being Msy Mom. A concert to Moms:

謝謝妳,成為我的媽媽

為孩子與母親的專屬音樂會

2019.07.13 (六) 14:30

票  價|400 600

演出地點|高雄市文化局 至善廳


2019.07.28 (日) 14:30

票  價|400 600

演出地點|新莊文化藝術中心 演藝廳


2019.12.28 (六) 14:30

票  價|400 600

演出地點|臺中市港區藝術中心演出者|鋼 琴|吳伊凡 (胖胖麻) Yi-Fan Wu

|鋼 琴|陳家宜 Chia-Yi Chen

節目手冊
香飲子裝飾羽.png
花絮錦集
香飲子裝飾羽.png
bottom of page