top of page

Edna Yuan-Yuan Chia 2016 Piano Recital - Harmonies du soir

賈元元
2016鋼琴獨奏會

Harmonies
du soir

2016.07.12 (二) 19:30

票  價|200 300

演出地點|高雄市政府文化局 音樂館


2016.07.18 (一) 19:30

票  價|300 500 600

演出地點|國家兩廳院 演奏廳演出者|鋼 琴|賈元元Yuan-Yuan Chia

節目手冊
香飲子裝飾羽.png
花絮錦集
香飲子裝飾羽.png
bottom of page