top of page

Edna Chia Friends Trio Concert

賈元元2012三重奏音樂會

2012.04.15 (日) 14:30

票  價|免費入場

演出地點|中壢藝術館


2012.05.11(五) 19:30

票  價|200

演出地點|台中市立葫蘆墩文化中心


2012.05.15 (四) 19:30

票  價|200 300 500

演出地點|台北國家演奏廳


演出者|鋼琴|賈元元Edna Yuan-Yuan Chia

|小提琴|蔡耿銘Keng-Ming Tsai

|法國號|王怡鈞Yi-Chun Wang

節目手冊
香飲子裝飾羽.png
花絮錦集
香飲子裝飾羽.png
bottom of page